Serdecznie Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

 

Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na Jubileuszowe Bałtyckie Dni Kardiologii „Od czynników ryzyka do niewydolności serca”. Już po raz dwudziesty spotkamy się w Szczecinie, tym razem w dniach 5-6 października 2018r. Tak jak w ostatniej edycji, i w tym roku będziemy Państwa gościć w Hotelu Radisson Blu.

Bałtyckie Dni Kardiologii to dwa intensywne dni sesji i kursów z zakresu kardiologii i echokardiografii prowadzone przez znanych polskich i zagranicznych wykładowców.

W piątek, 5 października, zapraszamy do udziału w XX Ogólnopolskiej Międzynarodowej  Konferencji Stres i Kontrast ECHO „Diagnostyka i leczenie z echokardiografią. Standardy kardiologiczne 2018”. Dzień rozpoczniemy sesją ‘Standardy kardiologiczne okiem echokardiografisty 2018’, a następnie odbędą się sesje poświęcone poszczególnym działom kardiologii, od diagnostyki po leczenie. Zakończymy tradycyjną już sesją nocną ‘Horror ECHO i największe pomyłki’, gdzie przy świecach i kawie w miłej atmosferze posłuchamy wykładów wieczornych i porozmawiamy o ciekawych przypadkach klinicznych.

Sobota, 6 października to dzień pod przewodnictwem Europejskiego Towarzystwa Obrazowania Serca i Naczyń (European Association of Cardiovascular Imaging EACVI). Osoby pragnące doskonalić swoją wiedzę zapraszamy do udziału w kursie EACVI „Wady zastawkowe serca” („Valvular heart disease”) z wykładami w języku polskim i angielskim.

Mamy nadzieję, że program Bałtyckich Dni Kardiologii spotka się z Państwa zainteresowaniem, a pobyt w Szczecinie upłynie w dobrej atmosferze.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

 

Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak

Przewodnicząca Komitetu Naukowego XX Jubileuszowych Bałtyckich Dni Kardiologicznych

PROGRAM KONFERENCJI
Piątek
5 października 2018 r.
XX Ogólnopolska Międzynarodowa Konferencja Stres i Kontrast ECHO „Diagnostyka i leczenie z echokardiografią. Standardy 2018”

Program wstępny

8:30-9:00 Spotkanie przy kawie. Sesja z monografią "Standardy kardiologiczne okiem echokardiografisty 2018" – wady zastawkowe serca

Przewodniczący: A. Tomaszewski, M. Skowerski, M. Maciejewski, R. Józwa

Wady zastawkowe serca: postępowanie przy współwystępowaniu choroby wieńcowej - R. Olszewski

Wady wielozastawkowe - W. Kosmala

 

9:00-10:00 Chory z zapaleniem serca: algorytm postępowania diagnostycznego i terapeutycznego 

Przewodniczący: J. D. Kasprzak, O. Trojnarska, E. Płońska-Gościniak, W. Kosmala, R. Olszewski, P. Sonecki

Zapalenie osierdzia - J. D. Kasprzak

Zapalenie mięśnia sercowego - M. Fijałkowski

Zapalenie wsierdzia - zastawki natywne - M. Komar

Zapalenie wsierdzia - protezy zastawkowe - T. Kukulski

 

10:00-11:30 Chory z chorobą wieńcową

Przewodniczący: A. Klisiewicz, W. Braksator, K. Wita, E. Nowalany-Kozielska, M. Fijałkowski, G. Piotrowski

Czy są nowe czynniki ryzyka choroby wieńcowej? - P. Jankowski

Echo w ostrych powikłaniach zawału mięśnia sercowego - A. Klisiewicz

Pacjent po zawale serca: ocena echo 2D lewej komory, kiedy wskazane 3D, kiedy testy obciążeniowe - P. Lipiec

Czy można uprościć ocenę echokardiograficzną funkcji rozkurczowej? - W. Braksator

Zawał serca u pacjenta bez istotnych zmian w naczyniach wieńcowych - MINOCA - P. Gościniak

 

11:30-12:00 Przerwa kawowa

Ceremonia otwarcia

12:00-13:00 Ceremonia otwarcia

Przewodniczący: P. Hoffman, P. Podolec, E. Płońska-Gościniak, H. Szwed, G. Opolski, T. Hryniewiecki

Powitanie jubileuszowe: E. Płońska-Gościniak

Otwarcie Konferencji: JM Rektor PUM prof. dr hab. med. B. Machaliński

Inauguracyjny Panel Ekspertów: ECHO wczoraj, dziś i  jutroG. Opolski, P. Hoffman, H. Szwed, T. Hryniewiecki, P. Podolec

Honorary Lecture: STRESS ECHO 2020 update: the bright side of the left ventricular Force

 

13:00-14:00 Pacjent z nadciśnieniem tętniczym.  Profilaktyka kardiologiczna

Przewodniczący: P. Podolec, M. Komar, A. Wojtarowicz, M. Brykczyński, T. Forster, M. Dudziak  

Special lecture: Left ventricular hypertrophy as a phenocopy of different diseases - T. Forster

Ocena echokardiograficzna pacjenta z nadciśnieniem tętniczym - A. Szyszka

Algorytm leczenia nadciśnienia tętniczego 2018 - J. D. Kasprzak

Pacjent z ryzykiem sercowo-naczyniowym - S. Grajek

 

14:00-15:00 Lunch

 

15:00-16:00 Pacjent z migotaniem przedsionków

Przewodniczący: P. Hoffman, T. Kukulski, T. Hryniewiecki, P. Pruszczyk, P. Lipiec, K. Mizia-Stec 

Badanie echokardiograficzne u pacjenta z migotaniem przedsionków - K. Mizia-Stec

Stosowanie zredukowanych dawek NOAC w migotaniu przedsionków – u kogo wskazane i bezpieczne? - A. Undas

Podstawy algorytmu postępowania w zatorowości płucnej - P. Pruszczyk 

   

16:00-17:30 Pacjent z niewydolnością serca (sesja we współpracy z Sekcją Niewydolności Serca PTK)

Przewodniczący: A. Gackowski, P. Jankowski, A. Szyszka, E. Straburzyńska-Migaj, L. Paluszkiewicz

Algorytm postępowania diagnostycznego w przewlekłej i ostrej niewydolności serca: rola echokardiografii - A. Gackowski

Nowości w terapii farmakologicznej przewlekłej i ostrej niewydolności serca - E. Straburzyńska-Migaj

Zastosowanie urządzeń - rola  echokardiografii - L. Paluszkiewicz

Zasady kwalifikacji do terapii CRT

Sesja przy świecach

18:30-20:30 Sesja przy świecach. Sesja Klubu Przewodniczących Sekcji Echokardiografii PTK.

Wykłady wieczorne i sesja przypadków klinicznych: Horror ECHO i największe pomyłki.

Przewodniczący: P. Hoffman, J. D. Kasprzak, E. Płońska-Gościniak, Z. Gąsior, A. Szyszka, P. Lipiec, O. Trojnarska

Horror ECHO i największe pomyłki - A. Tomaszewski, A. Wojtarowicz, O. Trojnarska, M. Dudziak, M. Maciejewski, L. Paluszkiewicz, P. Lipiec, A. Szyszka, K. Mizia-Stec, A. Gackowski, A. Goździk, D. Kustrzycka-Kratochwil, T. Kukulski, W. Braksator, B. Larysz, M. Fijałkowski, P. Sonecki, M. Skowerski

pobierz program w PDF

Sobota
6 października 2018 r.
EACVI Teaching Course "VALVULAR HEART DISEASE (VHD)"

Course Programme

Saturday, 6th October 2018

Presentations in Polish and English language. Wykłady po polsku i po angielsku

 

8:00-8:20 MORNING COFFEE SESSION

What is new in ESC VHD Guidelines 2017 - F. Flachskampf

 

8:30-9:00 WELCOME SESSION

Welcome

Honorary Lecture: Do we still need to assess ejection fraction in 2018? - T. Edvardsen

Basic Session

9:00-10:30 BASIC SESSION

I. PRINCIPLES OF ECHOCARDIOGRAPHIC IMAGING ASSESSMENT OF VHD

2-dimensional echocardiography and Doppler 

Current position of 3-dimensional echocardiography - K. Hristova 

Stress echocardiography in valvular diseases

The assessment of diastolic function: from the 2016 ASE/EACVI recommendations to the clinical practice in valve disease - M. Galderisi

Evaluation of prosthetic valve dysfunction - B. Cosyns

 

10:30-11:00 Coffee break

Clinical Session

11:00-12:45 CLINICAL SESION

II. AORTIC VALVE DISEASE – DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROBLEMS

Clinical decision making in aortic stenosis: "the great AS triangle" flow, grad, AVA - E. Donal

TAVI in patients with moderate or high risk of AS surgery - D. Dudek       

AVR in patients with high or moderate risk of AS surgery - M. Jasiński

Imaging in percutaneous therapy

 

12:45-13:30 Lunch

 

13:30-14:30 CLINICAL SESION

III. VALVULAR  REGURGITATION – SPECIFIC CLINICAL SITUATIONS 

Valvular regurgitation – challenges and most common pitfalls in ECHO quantification - F. Flachskampf 

Aortic regurgitation - B. Cosyns

Tricuspid regurgitation - E. Donal

Heart failure and mitral regurgitation MITRACLIP, CRT, LVAD        

Severe pulmonary regurgitation

Echocardiographic Case Based Session

14:30-17:30 ECHOCARDIOGRAPHIC CASE BASED SESSION

IV. ETIOLOGIES OF VALVULAR HEART DISEASE: AN ECHOCARDIOGRAPHIC PERSPECTIVE

 

14:30-14:45 Multimodality imaging in valve disease 

14:45-15:00 Neoplastic

 • Carcinoid - K. Hristova
 • Fibroelastoma - K. Hristova

15:00-15:15 Herritable disorders of connective tissue

 • Marfan syndrome
 • Ehlers-Danlos syndrome

15:15-15:30 Inflammatory – immunologic

 • Rheumatic fever, AIDS, Kawasaki disease
 • Ankylosing spondylitis, systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndrome

15:30-15:45 Endocardial disorders

 • Noninfective (NBTE)
 • Infective

16:00-16:15 Myocardial diseases

 • Ischemic-nonischemic
 • Hypertrophic cardiomyopathy - T. Forster

16:15-16:30 Degenerative and iatrogenic

 • Related to aging
 • Surgical valve repair, interposition of devices

16:30-16:45 Drugs, physical ages and infiltrative

 • Radiation, trauma
 • Hypereosinophilic syndrome

 

Discussion

17:30-18:00 Closing remarks

pobierz program w PDF

Komitet Naukowy

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. n. med Edyta Płońska-Gościniak

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Brykczyński

Prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Marcin Fijałkowski

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Gackowski

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

Prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

Prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski

Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

Prof. dr hab. n. med. Anna Klisiewicz

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosmala

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Prof. dr hab. n. med. Ewa Nowalany-Kozielska

Prof nadzw. dr hab. n. med. Robert Olszewski

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski

Prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Szyszka

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski

Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska

Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

Prof. dr hab. n. med. Krystian Wita

Dr hab. n. med. Monika Komar

Dr hab. n. med. Grzegorz Piotrowski

Dr hab. n. med. Andrzej Wojtarowicz

Dr n. med. Piotr Gościniak

Dr n. med. Anna Goździk

Dr n. med. Robert Józwa

Dr n. med. Dorota Kustrzycka-Kratochwil

Dr n. med. Barbara Larysz

Dr n. med. Marek Maciejewski

Dr n. med. Lech Paluszkiewicz

Dr n. med. Mariusz Skowerski

Dr n. med. Piotr Sonecki