Serdecznie Zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

 

Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na Jubileuszowe Bałtyckie Dni Kardiologii „Od czynników ryzyka do niewydolności serca”. Już po raz dwudziesty spotkamy się w Szczecinie, tym razem w dniach 5-6 października 2018r. Tak jak w ostatniej edycji, i w tym roku będziemy Państwa gościć w Hotelu Radisson Blu.

Bałtyckie Dni Kardiologii to dwa intensywne dni sesji i kursów z zakresu kardiologii i echokardiografii prowadzone przez znanych polskich i zagranicznych wykładowców.

W piątek, 5 października, zapraszamy do udziału w XX Ogólnopolskiej Międzynarodowej  Konferencji Stres i Kontrast ECHO „Diagnostyka i leczenie z echokardiografią. Standardy kardiologiczne 2018”. Dzień rozpoczniemy sesją ‘Standardy kardiologiczne okiem echokardiografisty 2018’, a następnie odbędą się sesje poświęcone poszczególnym działom kardiologii, od diagnostyki po leczenie. Zakończymy tradycyjną już sesją nocną ‘Horror ECHO i największe pomyłki’, gdzie przy świecach i kawie w miłej atmosferze posłuchamy wykładów wieczornych i porozmawiamy o ciekawych przypadkach klinicznych.

Sobota, 6 października to dzień pod przewodnictwem Europejskiego Towarzystwa Obrazowania Serca i Naczyń (European Association of Cardiovascular Imaging EACVI). Osoby pragnące doskonalić swoją wiedzę zapraszamy do udziału w kursie EACVI „Wady zastawkowe serca” („Valvular heart disease”) z wykładami w języku polskim i angielskim.

Mamy nadzieję, że program Bałtyckich Dni Kardiologii spotka się z Państwa zainteresowaniem, a pobyt w Szczecinie upłynie w dobrej atmosferze.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

 

Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak

Przewodnicząca Komitetu Naukowego XX Jubileuszowych Bałtyckich Dni Kardiologicznych

PROGRAM KONFERENCJI
Piątek
5 października 2018 r.
XX Ogólnopolska Międzynarodowa Konferencja Stres i Kontrast ECHO „Diagnostyka i leczenie z echokardiografią. Standardy 2018”

Program wstępny

8:30-9:00 Spotkanie przy kawie. Sesja z monografii Standardy kardiologiczne okiem echokardiografisty 2018 – wady zastawkowe serca

Przewodniczący: A. Tomaszewski,  J. Kochanowski, P. Scisło, M. Skowerski, M. Maciejewski, R. Józwa

Wady zastawkowe serca: postępowanie przy współwystępowaniu choroby wieńcowej - R. Olszewski

Wady wielozastawkowe - W. Kosmala

 

9:00-10:00 Chory z zapaleniem serca: algorytm postępowania diagnostycznego i terapeutycznego 

Przewodniczący: J. Kasprzak, O. Trojnarska,  W. Kosmala, M. Dudziak,  R. Olszewski, P. Sonecki

Zapalenie osierdzia - J. Kasprzak

Zapalenie mięśnia sercowego - M. Fijałkowski

Zapalenie wsierdzia - zastawki natywne - M. Komar

Zapalenie wsierdzia - protezy zastawkowe - T. Kukulski

 

10:00-11:30 Chory z chorobą wieńcową

Przewodniczący: A. Klisiewicz, W. Braksator, K. Wita, E. Nowalany, M. Fijałkowski, G. Piotrowski

Czy są nowe czynniki ryzyka choroby wieńcowej? - P. Jankowski

Echo w ostrych powikłaniach zawału mięśnia sercowego - A. Klisiewicz

Pacjent po zawale serca: ocena echo 2D lewej komory, kiedy wskazane 3D, kiedy testy obciążeniowe - P. Lipiec

Czy można uprościć ocenę echokardiograficzną funkcji rozkurczowej? - W. Braksator

Zawał serca u pacjenta bez istotnych zmian w naczyniach wieńcowych - MINOCA - P. Gościniak

 

11:30-12:00 Przerwa kawowa

Ceremonia otwarcia

12:00-13:00 Ceremonia otwarcia

Przewodniczący: P. Podolec, P. Hoffman, E. Płońska-Gościniak, H. Szwed, G. Opolski, T. Hryniewiecki

Powitanie jubileuszowe: E. Płońska-Gościniak

Otwarcie Konferencji: JM Rektor PUM prof. dr hab. med. B. Machaliński

Inauguracyjny Panel Ekspertów: ECHO wczoraj, dziś i  jutro - P. Hoffman, P. Podolec, T. Hryniewiecki, G. Opolski, H. Szwed    

 

13:00-14:00 Pacjent z nadciśnieniem tętniczym.  Profilaktyka kardiologiczna

Przewodniczący: P. Podolec, M. Komar, A. Wojtarowicz, M. Brykczyński, T. Forster 

Special lecture: Left ventricular hypertrophy as a phenocopy of different diseases - T. Forster

Ocena echokardiograficzna pacjenta z nadciśnieniem tętniczym - A. Szyszka

Algorytm leczenia nadciśnienia tętniczego 2018 - J. Kasprzak

Pacjent z ryzykiem sercowo-naczyniowym - S. Grajek

 

14:00-15:00 Lunch

 

15:00-16:00 Pacjent z migotaniem przedsionków

Przewodniczący: P. Hoffman, T. Kukulski, T. Hryniewiecki, P. Pruszczyk, P. Lipiec, K. Mizia-Stec 

Badanie echokardiograficzne u pacjenta z migotaniem przedsionków - K. Mizia-Stec

Stosowanie zredukowanych dawek NOAC w migotaniu przedsionków – u kogo wskazane i bezpieczne? - A. Undas

Podstawy algorytmu postępowania w zatorowości płucnej - P. Pruszczyk 

   

16:00-17:30 Pacjent z niewydolnością serca (sesja we współpracy z Sekcją Niewydolności Serca PTK)

Przewodniczący: A. Gackowski, P. Jankowski, P. Szymański, A. Szyszka, E. Straburzyńska, L. Paluszkiewicz

Algorytm postępowania diagnostycznego w przewlekłej i ostrej niewydolności serca: rola echokardiografii - A. Gackowski

Nowości w terapii farmakologicznej  przewlekłej i ostrej niewydolności serca - E. Straburzyńska

Zastosowanie urządzeń - rola  echokardiografii - L. Paluszkiewicz

Zasady kwalifikacji do terapii CRT - P. Szymański

Sesja przy świecach

18:30-20:30 Sesja przy świecach. Sesja Klubu Przewodniczących Sekcji Echokardiografii PTK.

Wykłady wieczorne i sesja przypadków klinicznych: Horror ECHO i największe pomyłki.

Przewodniczący: P. Hoffman, J. D. Kasprzak, E. Płońska, Z. Gąsior, A. Szyszka, P. Lipiec, O. Trojnarska

Horror ECHO i największe pomyłki - A. Tomaszewski, A. Wojtarowicz, O. Trojnarska, M. Dudziak, M. Maciejewski, L. Paluszkiewicz, P. Lipiec, A. Szyszka, J. Kochanowski, P. Scisło, K. Mizia-Stec, A. Gackowski, A. Goździk, D. Kratochwil, T. Kukulski, W. Braksator, K. Mokrzycki, B. Larysz, M. Fijałkowski, P. Sonecki, M. Skowerski

Sobota
6 października 2018 r.
EACVI Teaching Course "VALVULAR HEART DISEASE (VHD)"

Course Programme

Saturday, 6th October 2018

Presentations in Polish and English language. Wykłady po polsku i po angielsku

 

8:00-8:20 MORNING COFFEE SESSION

What is new in ESC VHD Guidelines 2017 - F. Flachskampf

 

8:30-9:00 WELCOME SESSION

Welcome

Honorary lecture: Do we still need to assess ejection fraction in 2018? - T. Edvardsen

Basic Session

9:00-10:30 BASIC SESSION

I. PRINCIPLES OF ECHOCARDIOGRAPHIC IMAGING ASSESSMENT OF VHD

2-dimensional echocardiography and Doppler 

Current position of 3-dimensional echocardiography 

Stress echocardiography in valvular diseases

The assessment of diastolic function: from the 2016 ASE/EACVI recommendations to the clinical practice in valve disease - M. Galderisi

Evaluation of prosthetic valve dysfunction - B. Cosyns

 

10:30-11:00 Coffee break

Clinical Session

11:00-12:45 CLINICAL SESION

II. AORTIC VALVE DISEASE – DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROBLEMS

Clinical decision making in aortic stenosis: "the great AS triangle" flow, grad, AVA - E. Donal

TAVI in patients with moderate or high risk of AS surgery - D. Dudek       

AVR in patients with high or moderate risk of AS surgery - M. Jasiński

Imaging in percutaneous therapy

 

12:45-13:30 Lunch

 

13:30-14:30 CLINICAL SESION

III. VALVULAR  REGURGITATION – SPECIFIC CLINICAL SITUATIONS 

Valvular regurgitation – challenges and most common pitfalls in ECHO quantification - F. Flachskampf 

Tricuspid regurgitation - E. Donal

Heart failure and mitral regurgitation MITRACLIP, CRT, LVAD        

Severe pulmonary regurgitation

Echocardiographic Case Based Session

14:30-17:30 ECHOCARDIOGRAPHIC CASE BASED SESSION

IV. ETIOLOGIES OF VALVULAR HEART DISEASE: AN ECHOCARDIOGRAPHIC PERSPECTIVE

 

14:30-14:45 Multimodality imaging in valve disease - A. Varga

14:45-15:00 Neoplastic

 • Carcinoid - K. Hristova
 • Fibroelastoma - K. Hristova

15:00-15:15 Herritable disorders of connective tissue

 • Marfan syndrome
 • Ehlers-Danlos syndrome

15:15-15:30 Inflammatory – immunologic

 • Rheumatic fever, AIDS, Kawasaki disease
 • Ankylosing spondylitis, systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndrome

15:30-15:45 Endocardial disorders

 • Noninfective (NBTE)
 • Infective

16:00-16:15 Myocardial diseases

 • Ischemic-nonischemic
 • Hypertrophic cardiomyopathy - T. Forster

16:15-16:30 Degenerative and iatrogenic

 • Related to aging
 • Surgical valve repair, interposition of devices

16:30-16:45 Drugs, physical ages and infiltrative

 • Radiation, trauma
 • Hypereosinophilic syndrome

 

Discussion

17:30-18:00 Closing remarks

Komitet Naukowy

Przewodnicząca:

Prof. dr hab. n. med Edyta Płońska-Gościniak